ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Да ли сте задовољни постојећим стањем у образовању у Србији или осећате да постоји простор за значајне промене?

Упознајте се са радом групе стручњака у образовању која је препознала потребу за изменама и одлучила да делује. Наша мисија је да се промене образовне политике и праксе у Србији у корист ученика, наставника, родитеља и друштва као целине.

Након трагедија које су се десиле 3. и 4. маја 2023. године у Београду, Малом Орашју и Дубони осетили смо додатну одговорност и обавезу нешто да урадимо – пре свега да поставимо основе за боље, квалитетније и хуманије образовање у нашој земљи. Та идеја је окупила, волонтерски и неформално, један број образовних стручњака из праксе, истраживачких институција и високог образовања. Удружили смо своје искуство и знање како бисмо понудили стручној и широј јавности предлоге у ком смеру би требало мењати и развијати образовање, сагледавајући наш контекст и праксу, али и уважавајући резултате савремених истраживања и захтеве будућности. Првих 17 потписника ове иницијативе су на различите начине учествовали у изради докумената и сајта.

Пред вама се налазе резултати нашег досадашњег рада. Видећете да смо се посветили разматрању постојећих проблема, али смо понудили и скуп обухватних и конкретних предлога образовних политика. Уверени смо у то да би ова решења значајно унапредила образовање и васпитање деце, ученика и студената у Србији.

Наша жеља је да о овим документима покренемо разговоре са заинтересованим актерима – наставницима, васпитачима, стручним сарадницима, директорима, запосленима у просветној администрацији, ученицима, родитељима, студентима, професорима, истраживачима и другима – и да потом приволимо доносиоце одлука да предлоге усвоје и да почну да раде на њиховој реализацији.

Позивамо вас да се упознате са нашим предлозима образовних политика и да нам се својим потписом придружите у овој важној мисији унапређивања образовања у Србији!

Као резултат рада наше групе, уобличили смо три документа који се разликују у обиму:

– Документ са 30 кључних тачака за унапређивање постојећег стања у образовању (3 стране), можете погледати овде.

– Сажетак препорука за унапређивање постојећег стања у образовању (15 страна), можете погледати овде.

– Интегралну верзију документа са анализом проблема, детаљно разрађеним предлозима, додатним препорукама,појашњењима и референцама (94 стране) можете погледати овде.

– Списак стручњака у образовању и других појединаца који подржавају нашу иницијативу можете погледати овде.